www.orci.hu

Hírek

Tűzgyújtási rendelet módosítása
« vissza

Orci község díszpolgára

Baracsi Lajos

Lajos bácsi 1921. október 27-én Orciban született, a falubíró egyetlen gyermekeként. „Beleszülettem a helyi politikába”. – állítja magáról.
A hat elemi elvégzése után a Kaposvári Téli Bentlakásos Mezőgazdasági Iskolába járt, ahol aranykalászos gazdaként végzett.
Az iskolai tanulmányokat befejezve édesapja mellett segédkezett a családi földeken gazdálkodni.

1942 februárjában megnősült, de még az év októberében bevonult a 6. Honvéd gyalogezredbe, mint távírász.

1944 szeptemberében a román frontra vezényelték. Társaival szeptember 13-án lépte át a román határt, de 19-én orosz fogságba esett.
11 hónapot töltött hadifogságban, ahol fizikailag és egészségileg nagyon legyengült. 1945 augusztusában került haza. A több hónapig tartó gyógykezelésnek köszönhetően fizikai és lelki egészségét visszanyerve ismét a családi gazdaságban kezdett dolgozni.

1948-ban részt vállalt a falu villamosításának szervezésében és meg­valósításában. A következő évben a Toponár – Orci – Zimány-t összekötő út létrehozásában is nagy szerepe volt.
1950-ben tanácstagnak választják.
1959-ben a TSZ megalakulásától brigádvezetőként dolgozott, majd 1960-ban megválasztják az Orci Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága elnökévé.

1965-ben Orci-Zimány községi tanácsok egyesítésekor, Zselickisfaludra került VB elnöknek, és ebben az évben sikeres érettségi vizsgát tesz.
1968-ban elvégzi a Tanács Akadémiát.

1969-től Zimány-Orci VB-titkára lesz.
1980-ban, a Vízmű-társulás megalakításában vállalt nagy szerepet, majd a megalakulás után a társulás elnökévé választják.

1981 októberében nyugdíjba vonul, de napjai nem telnek tétlenül, elkezdi írni a település történetét összefoglaló könyvet. Óriási precizitással emlékezik vissza a faluban történtekre. Hűen mutatja be a község fejlődésének állomásait, a nehézségeket, a sikereket. Színes történetekkel, elbeszélésekkel gazdagítja írásait. Szívesen ír a népszokásokról: a korabeli esküvőkről, keresztelőkről, gyermekjátékokról is.

2005-ben életútját, a falu fejlődéséért végzett munkáját, aktív közéleti tevékenységét elismerve Orci Díszpolgára címet adományoztak számára.
2011-ben elhunyt.