www.orci.hu

Hírek

Tűzgyújtási rendelet módosítása
Címjegyzék
« vissza
Fontosabb címek, telefonszámok

Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás

Székhely: Orci, Petőfi tér 2.

Nyitvatartás

Csütörtök:8:00-10:00

Tevékenység:
Gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés

Székhely: Orci, Petőfi tér 2.

Márkus Melinda családgondozó
Elérhetősége: 0630/ 399-3484

Ügyfélfogadási idő: minden héten csütörtökön: 8-10 óráig

Bemutatkozás: Márkus Melinda az Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ családgondozója vagyok és 2009. január 1. óta látom el családgondozói feladataimat Orci község területén. Végzettségemet tekintve szociálpedagógus főiskolai végzettséggel, és szociálterápiás-szerepjáték alkalmazó képesítéssel rendelkezem.

Tevékenységünk:

Gyermekjóléti szolgáltatás:

„A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.” (1997. évi XXXI. tv. 39.§ (1))


I. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai:

1) A Szolgálat a gyermekjóléti szolgáltatás tevékenységi körében a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében
• tájékoztat a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, segíti a támogatásokhoz való hozzájutást.
• családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást nyújt, vagy az ezekhez való hozzájutást megszervezi
• támogatja, segíti, tanácsokkal látja el a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát, valamint megszervezi a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutást
• hivatalos ügyek intézését segíti.
2) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
• a gyermek veszélyeztetettségét észlelő és jelző rendszert működtet.
• feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, ezek megoldására javaslatot készít.
• a jelzőrendszer tagjai közötti együttműködés összehangolása és megszervezése.
3) A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
• családgondozással elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, ellensúlyozza a családban jelentkező működési zavarokat.
• elősegíti a családi konfliktusok megoldását különösen a válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében.
• szükség esetén egészségügyi, szociális (különösen családsegítő szolgáltatást), valamint hatósági beavatkozást kezdeményez.
• szükség esetén javaslatot készít a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására.
4) Családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
• családgondozással elősegíti a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtését, javítását, a szülő és gyermek közti kapcsolat helyreállítását.
• elősegíti a családi konfliktusok megoldását különösen a válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében.
• utógondozás biztosításával segíti a gyermek családjába történő visszailleszkedését.
5) Mindezeken túl
• folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
• meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést.
• elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét.
• felkérésre környezettanulmányt készít.
• segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását.
Családsegítés:
„A családsegítés a szociális és mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megelőzése céljából nyújtott szolgáltatás.„ (1993. évi III. törvény 64§(2))

A Családsegítő Szolgálat a családsegítés tevékenységi körében az egyének és családok életében jelentkező problémák megelőzése és megszüntetése érdekében:
• Szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt.
• Tájékoztatást nyújt a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról.
• A családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását.
• Szolgáltatásokat szervez és közvetít az egyén és család számára.
• Ellátja az aktív korú nem foglalkoztatott személyek esetében az együttműködési kötelezettségből fakadó feladatokat.