www.orci.hu

Hírek

Tűzgyújtási rendelet módosítása
Önkormányzat / Rendeletek
« vissza
Hatályos rendeletek

Digitális átállás
A rendelet száma:

Iparűzési adó bevallási nyomtatvány
A rendelet száma:

Szerkezeti terv HÉSZ
A rendelet száma:

Belterület szabályozás HÉSZ
A rendelet száma:

Külterület szabályozás HÉSZ
A rendelet száma:

Orci településrendezési terv. 1. sz. módosítása bel.ter.
A rendelet száma:

Orci településrendezési terv. 1. sz. módosítása kül.ter.
A rendelet száma:

Üzletek nyitvatartása
A rendelet száma:

Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
A rendelet száma: 1/2013. (III.12.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.
A rendelet száma: 1/2014. (III.12.)

Orci Község 2015. évi költségvetéséről
A rendelet száma: 1/2015. (II.24.)

1/2017. (II.3.) a Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek, ügykezelőinek és munkavállalóinak juttatásairól
A rendelet száma: 1/2017. (II.3.)

1/2018. (II.13.) az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
A rendelet száma: 1/2018. (II.13.)

Közutak eltérő használatáról
A rendelet száma: 10-2009 (XI. 17.) Közutak eltérő használatáról

Hivatali időn túli házzasságkötés
A rendelet száma: 11-2011.(VIII.9.) Hivatali időn túli házzasságkötés

A temetőkről és a temetkezésről.
A rendelet száma: 12/2014.(XII.16.)

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről.
A rendelet száma: 2/2016. (III.11.)

2/2017. (II.14.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
A rendelet száma: 2/2017. (II.14.)

Orci Község helyi építési szabályzata
A rendelet száma: 3/2003.(V.22.)

Szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályai
A rendelet száma: 3/2015. (II.24.)

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) önkormánzyati rendelet módosítása
A rendelet száma: 3/2016. (III.11.)

Orci Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (III. 12.) önkormányzat rendelet módosításáról
A rendelet száma: 4/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról.
A rendelet száma: 4/2014.(IV.29.)

Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
A rendelet száma: 4/2015. (V. 27.)

Önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról.
A rendelet száma: 4/2016. (V. 24.)

A közterületek filmforgatási célú használatáról
A rendelet száma: 5/2013. (IX.10.)

A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásró
A rendelet száma: 5/2014.(IV.29.)

SZMSZ 2011.
A rendelet száma: 6-2011.(IV.15.) SZMSZ 2011.

ÖR. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazd.
A rendelet száma: 6-2012.(IV. 24.) ÖR. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazd

A háziorvosi körzetekről
A rendelet száma: 6/2002.(XII.6.)

Helyi adó
A rendelet száma: 6/2008.(VIII.12.)

6/2017. (V.30.) az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
A rendelet száma: 6/2017. (V.30.)

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és közüzemi szennyvízelvezetésért fizetendő díjról, valamint a közműfejlesztési hozzájárulás összege
A rendelet száma: 7/2008.(IX.16.)

Az állattartásról és az ebtartásról egységes szerkezetben
A rendelet száma: 8/2000 (VI.12.) sz. rendelet az ebtartásról

A közterület elnevezéséről, átnevezéséről és a házszámozás rendjéről.
A rendelet száma: 8/2014.(VIII.29.)

8/2017. (IX.26.) a helyi népszavazásról
A rendelet száma: 8/2017. (IX.26.)

Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2007. (X.11.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
A rendelet száma: 9/2007. (X.11.) önkormányzati rendelete

A helyi népszavazásról
A rendelet száma: 9/2014.,(IX.23.)

Orci Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
A rendelet száma: 9/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelete