www.orci.hu

Hírek

Igénybejelentő nyilatkozat a rendeletek menüből letölthető!
Hírek
« vissza

2013-04-30

Hirdetmény a digitális átállásról

Digitális átállás

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG
ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE
MI A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, ÉS MIÉRT JÓ EZ AZ
ÉRINTETTEKNEK?
A televíziózás világszerte folyamatosan fejlődik,
minősége egyre jobb lesz. Az analógról a digitális
földfelszíni műsorszórásra való átállás Magyarországon
is megvalósul még az idei – 2013. – évben. Ez azt
jelenti, hogy az átállás időpontjától hazánkban
kizárólag a digitálisan sugárzott adások lesznek majd
elérhetőek, ami több előfizetési díj nélkül fogható
csatornát, jobb kép- és hangminőséget és számos
kiegészítő szolgáltatást (pl. elektronikus műsorújság,
gyermekvédelmi zár, adás megállítása, nyelvválasztás)
jelent a televíziónézők számára.
KIK AZ ÉRINTETTEK?
A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon
televíziót néző háztartások érintettek, azaz azok, akik
jelenleg hagyományos szoba- vagy tetőantennát
használnak és mindössze az M1, RTL Klub, TV2 és esetleg
egy helyi televízió műsorait látják előfizetési díj nélkül.
Aki kábeles vagy műholdas szolgáltatás előfizetője,
esetleg IPTV-n keresztül televíziózik, annak az átállás
során nincs teendője.
MI SZÜKSÉGES AZ ÁTÁLLÁSHOZ?
Az analóg földfelszíni módon televíziót néző
háztartások hagyományos tévékészülékeit alkalmassá
kell tenni a digitális műsorszórás vételére azért, hogy a
nézők az új digitális technológiával, jobb minőségben
televíziózhassanak.
A digitális földfelszíni műsorszórás zavartalan vételéhez
Magyarországon jó állapotú tető- vagy szobaantenna,
koaxiális levezető kábel, valamint hagyományos analóg
vevőegységgel rendelkező tévékészülék esetén egy
dekóder (jelátalakító) készülék, úgynevezett, set-top-box
szükséges.
Fontos tehát, hogy nem szükséges új tévékészüléket
vásárolni, mivel a set-top-box segítségével a meglévő
régebbi készülék is alkalmas a digitális jelek vételére.
A legmodernebb tévéknél pedig külön set-top-boxra
sincs szükség, mert azokba már beépítették a megfelelő
digitális vevőegységet.
Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is többet
szeretne látni, akkor előfizethet valamelyik kábeltelevíziós,
műholdas, IPTV-s vagy digitális földfelszíni szolgáltató
csomagjára.
MIKOR LESZ A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS?
A lekapcsolási területeket az alábbi térképen lehet
megtekinteni:
1. ütem: 2013. július 31. a térképen világoskékkel jelölve.
2. ütem: 2013. október 31. a térképen sötétkékkel jelölve.
Ezen időpontokig tehát alkalmassá kell tenni az érintettek
készülékeit a digitális adás vételére.
SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK TÁMOGATÁSA
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatást nyújt
a szociálisan leginkább rászorultaknak a közszolgálati
médiaszolgáltatások (M1, M2, Duna TV, Duna World)
digitális vételének biztosítása érdekében. A támogatás
a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének
biztosításához szükséges eszközök beszerzését (settop-
box, antenna stb.) és azok beszerelését jelenti.
TÁMOGATOTTAK KÖRE
Támogatásra kizárólag az jogosult, aki a támogatás
igénylésének napján:
• olyan háztartásban lakik, amely kizárólag analóg
földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkezik, és az
állandó lakcíme is erre a háztartásra vonatkozik, és
• rászorult, azaz
a) rendszeres szociális segélyt;
b) lakásfenntartási támogatást;
c) ápolási díjat kap;
d) időskorúak járadékában;
e) saját jogon nevelési ellátásban;
f ) fogyatékossági támogatásban;
g) vakok személyi járadékában;
h) saját jogon kapott hadigondozotti
pénzellátásban;
i) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesül; illetve
j) 2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy ennél
idősebb), és számára az ONYF által folyósított
nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás,
egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum
kétszeresét, azaz 57 000 forintot.
Állami támogatás háztartásonként egy jogosult
felhasználó számára adható. Háztartásonként több
támogatási igény esetében az időben korábbit fogadja
el az NMHH.
A vissza nem térítendő állami támogatás 2013. április 30-
tól igényelhető.
TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
Amennyiben a felmérő a rászoruló felhasználót háromszori
felkeresés során sem éri el, az NMHH postai úton küldi meg
az igénybe vehető támogatási formákról és a támogatási
jogosultság feltételeiről szóló tájékoztatót, valamint az
igénylőlapot, melyet a támogatásra jogosult felhasználó a
kézhezvételtől számított 15 napon belül küldhet vissza az
NMHH-nak.
A jogosult az általa kitöltött igénylőlapot átadhatja a
felmérőnek, vagy a számára átadott válaszborítékban
ingyenesen visszaküldheti az NMHH részére.
Az a rászoruló, aki 2012. november 1-e után vált jogosulttá
valamely fenti szociális, vagy nyugellátásra, illetve akit az
NMHH felmérői valamely okból nem kerestek fel, 2013. április
30. napjától nyújthat be igénylőlapot a támogatás igénylése
céljából a lakóhelyén jelzett lekapcsolási időpontot követő
30. napig.
Az NMHH létrehozta a rászoruló felhasználók nyilvántartását,
amelyben azok szerepelnek, akik a fent jelzett szociális, illetve
nyugellátások valamelyikében részesülnek. Ez alapján a
hatóság felmérői két ütemben, a lekapcsolási időpontokhoz
igazodva (1. ütemben 2013. június 15-ig, a 2. ütemben 2013.
augusztus 31-ig) felkeresik a rászorultakat, hogy tájékoztatást
nyújtsanak a digitális átállásról, az állami támogatásra való
jogosultság feltételeiről, az igénybe vehető választható
támogatási formákról, és segítsenek az erre vonatkozó
igénylőlap kitöltésében.
Az igénylőlap letölthető a www.digitalisatallas.hu
weboldalról, illetve ingyenesen visszaküldhető
válaszborítékkal ellátott igénylőlap kérhető a
06-80/38-39-40-es zöldszámon.
A kitöltött igénylőlap alapján bejegyzett támogatási
igények esetén a digitális vétel biztosításához szükséges
eszközök beszerzéséről és beszereléséről az NMHH
gondoskodik.
Az NMHH Önnek is segít az átállásban, hogy Ön is
élvezhesse a digitális televíziózás előnyeit!
Bővebb információkért forduljon hozzánk bizalommal!
INGYENES ZÖLDSZÁM: 06-80/38-39-40
E-MAIL: digitalistv@nmhh.hu
LEVÉLCÍM: 4001 Debrecen, Pf. 230
HONLAP: www.digitalisatallas.hu
A Hirdetmény a műsorterjesztés és a digitális átállás
szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. számú törvény, a
közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének
biztosítása érdekében adható állami támogatás és
az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés
rendjéről szóló 4/2013 (I. 18.) számú NMHH-rendelet,
illetve a közszolgálati médiaszolgáltató analóg
műsorszórásának leállításáról szóló 5/2013. számú
NMHH-rendelet alapján került összeállításra.

Szerző: Francsicsné Ági

további híreink >>