www.orci.hu

Hírek

2018. június 1.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Hírek
« vissza

2018-10-11

Somogy Szíve értékeinek megőrzése

2018. június 1.


SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Somogy Szíve értékeinek megőrzése” című projekt megvalósításáról


Mernye község Önkormányzata, mint konzorciumvezető, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül támogatási kérelmet nyújtott be, a TOP-5.3.1-16 kódszámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívásra, mely támogatási kérelmet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette.

A projekt címe:„Somogy Szíve értékeinek megőrzése”
A projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00004
Kedvezményezett: Mernye Község Önkormányzata
A szerződött támogatás összege 57 702 190 Ft
A támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalma:

A kedvezményezett, mint konzorciumvezető, valamint
Ecseny Község Önkormányzata
Felsőmocsolád Község Önkormányzata
Magyaratád Községi Önkormányzat
Patalom Községi Önkormányzat
Orci Község Önkormányzata
Zimány Község Önkormányzata
Szentgáloskér Önkormányzata
Ráksi Község Önkormányzata
Somodor Község Önkormányzata,  
mint konzorciumi tagok közvetlen célja a projekt keretében olyan közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása, valamint a folyamatokat támogató szervezeti, technikai, módszertani és humánerőforrás fejlesztése, mely beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödik a helyi civil társadalom, segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését. Erősödik a társadalmi aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés.

A projekt során közösségi részvétellel megvalósuló felmérés és tervezés után megalkotásra kerül a helyi cselekvési terv és a rendezvénynaptár, megújításra kerülnek a helyi esélyegyenlőségi programok, a közművelődési rendeletek és egyéb stratégiai dokumentumok is.
A helyi cselekvési terv alapján 36 hónapon keresztül zajlanak a célterület lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok a közművelődési, könyvtári intézmények a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével. A projekt során létrehozásra kerül közösségi információs pont is a térségi közösségfejlesztő tevékenységekhez kapcsolódóan.
 A helyi cselekvési terv elkészültét követően kötelező feladat a részvételi fórumok elindítása, fejlesztése, illetve működtetése a projekt teljes időtartamában, az első évben négy, a továbbiakban évente legalább két alkalommal.

A projekt részeként megvalósításra kerül:
Online civil fórum 7 alkalommal
Online vállalkozási fórum 7 alkalommal
Közlekedésbiztonsági program: 13 alkalommal
Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő program: 13 alkalommal
Kerekasztal megbeszélések10 alkalommal
Ismeretterjesztő előadássorozat: 3 alkalommal
Generációk közötti tudásátadáshoz kapcsolódó előadássorozat: 2 alkalommal
Filmklub: 12 alkalommal
Könyvklub: 12 alkalommal
Közösségi kiállítás: 3 alkalommal
Az érintett településeken összesen 24 db közösségi rendezvény, valamint belföldi és külföldi tanulmányutak megszervezésére is kerül sor
A projekt keretében ún. kerekasztal csoport is működni fog az intézmények, szervezetek részvételével, amely rendszeresen ülésezni fog.
A rendezvények mellett kiemelten fontos szerep jut a képzésnek, mely során a pályázó törekszik arra, hogy kizárólag olyan személyeket vonjon be, akik hosszútávon a térségben képzelik a jövőjüket, így a közösségfejlesztés várhatóan tovább folytatódik a projekt fizikai befejezését követően is.
A közösségfejlesztési folyamat megvalósítása során a projekt folyamatosan együttműködik a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt megvalósítóval, mentoraival, tudásmegosztó fórumaival.
A projekt sikeres megvalósítása nyomán, a beavatkozások következtében a meglévő humán és más közösségi erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a térség életében.
A projekt közvetlen célja a helyi identitás-tudat olyan szintű kialakítása és az identitás-érzés erősítése, ami a lakosok számára világossá teszi ennek az egyébként szinte helyi kincsekkel bíró területnek a tényleges értékeit.
A hosszú távú cél a projekt eredményeinek fenntartása.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. év 07. hó 31. nap.

további híreink >>